Маринела, Лайв Комедия

Часът на Маринела удари с този откъс от „Денят на влюбените”.

star_machine_tv7