Европарламентът прекъсна преговорите за бюджета на ЕС за 2013 г.

Застой в преговорите за бюджета на ЕС за 2013 г. Европарламентът се оттегли от тях, аргументирайки решението с липсата на споразумение за недостига в бюджетната рамка за 2012 г., оставил без финансиране множество програми на Съюза. Кипър, който председате

TV Evropa