Kinemacolor - първият успешен метод за цветно кино (1908 - 1913)

Откъси от цветни филми от 1911-1913 г., заснети по системата Кинемаколор.

glyph