Най-опасният ден за пътуване в България е петък, а най-безопасният - неделя

TV Evropa