Застрашена ли е от политически влияния работата на смесената историческа комисия ?

TV Evropa