С. Н. Лазарев | До колко е полезно вегетарианството?

За всички ли е полезно вегетарианството? До колко е оправдано нежеланието да се ядат убити животни? Кое е по-важно: високата духовност или навиците за оцеляване в реалния свят? Може ли вегетарианството да стане пътят, благодарение на който обществото все повече ще се стреми към саморазвитие?

kredor