Понтонни Вец на бавно течащи води с вградени гравитационно пружинни усилватели

Ново патентованата турбина е с отворен център и периферните и лопати са симетрично монтирани около центъра на кръгов пръстен. Той е свързан със спици към централна главина. Отвореният център спомага за поддържане на по-висока скорост на потока през турбината. Така или иначе, периферните лопати са с по-голяма площ и това позволява силата на течението да въздейства на периферията на турбинното колело, за са се получи по-голяма мощност при въртенето. За да са ефективни лопатите е благоприятно да се пречи на водата лесно да прелива през перифериите им и затова там имат отвори. Те предизвикват локални периферни вихри и така препятстват лесното преливане на водата през перифериите на лопатите.
Усилването на въртенето става за сметка на тласкащата сила, породена от малка плътна стоманена топка, търкаляща се във всяка тръба. В единия край на тръбата (с червената лента) е монитрана спирална пружина, а срещуположният й край е затапен. При движението нагоре, топката в тръбата натяга пружината, поради собственото си тегло (маса). Когато достигне и премине най-горната си точка на въртенето, натегнатата пружина изтласква топката и земното ускорение я засилва към срущуположения затапен край на тръбата. Там тя предава кинетичната си сила (периферен импулс) на тръбата, с което подпомага въртеното на турбината. Усилвателите на турбината са приложими към всякакви бавно въртящи се мотори и генератори. Те се прилагат и за усилване на водни колела в бавно хоризонтално водно течение, които са с подвижно монтирани лопати на кръгов пръстен, също завъртани от гравитацията за насочването им под оптимален ъгъл спрямо скоростта на потока. А това позволява те да са значително по-дълбоко потопени в потока, в сравнение с познатите водни колела с неподвижни лопати. Така те преобразуват енергята и в дълбоко течение, което многократно увеличава мощността им.
Високо оборотни машини също могат да се усилват по мощност, когато са свързани с гравитационно-пружинни усилватели през понижаваща предавка, така че усилвателите да работят с ниски обороти, а машините да си работят с високи обороти. В този случай високите обороти на машините могат да са си същите, а мощността им да се увеличава за сметка на увеличения въртящ момент от усилвателя.
При по-високи обороти, усилвателите работят като периферни маховични тежести на пръстена, които служат за съхранение на инерцията на въртящата се турбина / машина.
Приложението на усилвателя е пряко да се интегрира, както е видно на видеото, в хидрокинетични турбини, водни колела и др., които могат да се използват на понтонни ВЕЦ в бавно течащи води. Както и в много други случаи, където е необходимо значително да се увеличи мощността на бавно въртящи се машини, главно чрез увеличение на въртящия им момент. Например за генерирането на ток с голяма сила и невисоко напрежение, какъвто е нужен за мощни водни електролизьори за получаване на водородосъдържащ газ, например.
Увеличението на мощността зависи от масата (теглото) на топките, силата на пружините, оборотите на машината ... .
Повече вижте на http://powerbarge.eu/patents.html
http://powerbarge.eu
George Tonchev Ph.D.
The periphery blades of newly patented open center hydro kinetic turbine fitted at ring with spokes attached to the central hub. The newly invented turbine integrates a gravity-spring ring torque amplifier. It includes ring attached pipe boosters. At a red-band end of each pipe a helical spring is fixed. A solid steel ball is reciprocating In each pipe, according to spring pushes and gravity. When a booster is going up - the heavy ball keeping down position and pressing internal spiral coil spring fixed at red part of the pipe - booster. When the pipe starts going down pressed spring pushes ball and gravity accelerate it to other closed end of the pipe. Accelerated ball induces tangential force that boosts rotation. The tangential force induced is proportional to ball mass and the square of ball acceleration (as superposition of gravity acceleration plus spring push).
Above descried related mode of slow RPM operation.
The video shows ring torque amplifier in operation at slow speed rotation. It is applicable to boosts slow speed hydro kinetic primary energy converters (hydro kinetic turbine, paddle wheels etc..) operating at low speed water flow to convert hydro kinetic energy to power for hydrogen/oxygen generation by electrolysis of water. And for sustainable generation of low cost power.
At high RPM the boosters acts as a ring fly wheel. Thе flywheel is a rotating pipe with heavy balls inside that is used to store rotational energy. Flywheels have an inertia called the moment of inertia and thus resist changes in rotational speed. The amount of energy stored in a flywheel is proportional to the square of its rotational speed and ball mass.
See more at: http://powerbarge.eu/patents.html

georgetonchev