Я, Ти Да Не Си Без Косми Бе?

Славейно - петковска импресия :)

meriadoc