Любов - Елисавета Багряна

"Кой си ти, на моя път застанал,
моя сън от клепките прогонил,
моя смях от устните откъснал?"

deia68