Ангел с лоша съдба. - 2с 6еп.

Не стана нищо особенно, ъм 10-15 коментара.

littlefragile