Финансовите министри на ЕС се споразумяха за нов режим на ДДС от 2025 г.

TV Evropa