Народният театър открива изложбата "Вазов" в Галерия на открито

TV Evropa