VBox7 logo

Смайващи номера с гълъби, журито онемя, а публиката издивя в Британия търси талант!