Beth Davis - Enternal Flame

Бет Дейвис - Вътрешен огън.
Това е втория ми клип със сони :D и е цяла минута и половина *йей*
Кредит: xProdzzTutorials за колора.

black_olive