С българи да ги не среща канасубиги Тервел Георги Върбанов

песен за голямата победа на българите на канасубиги тервел над огромната арабска армия обсадила цариград през 717 год

joro_slanzeto