Троянска керамика - точене

Заснето е в завода на Керамик Стил БГ . Повече информация на http://keramik - style.com

keramikstyle