Денс Йога импровизация

Dance Yoga е един много добър начин за усвояване на конрол върху нашата енергия чрез правилно дишане и техники за постигане на баланс, и преоразуване на тази енергия в красиви и отпускащи танцови движения.
http://www.kamato.bg/sport/dance-yoga/
Заповядайте да тренираме заедно!

smart_studio_kamato