Бой Между Братя

Записано е на телефон , тъй че качеството не е много добро ... Иначе се разправя за двама братя , които се кечат ... Гледайте и се наслаждавайте !

advideo