Лятно Тръшване 2002 - Скалата срещу Брок Леснар.

citizen