10 факта за битката при Шипка !

136 години от може би най-значимата битка в историята ни !

wildhear7