Превозвачи от Благоевград на протест срещу ново разписание

Трийсетина автобуса на три благоевградски фирми, извършващи междуградски превози, протестираха с шествие с включени клаксони срещу решение на транспортното министерство. Според превозвачите новото разписание обслужва единствено интересите на петричка фирм

TV Evropa