Детско полицейско управление

Mалчуганите от 3. Б клас, класен ръководител Ани Цурева и възпитател Вили Хюсейн, полагат клетва като доброволци в съвместната инициатива на МВР - гр. Пазарджик и нашето училище -"Детско полицейско управление"

subregov_pz