EС решава за ограничителни мерки срещу Либия

TV Evropa