"Всички мъже са еднакви" - Светът на Ванката

Еднакви? А тогава защо ги търсите с по-големи пачки?

Сценарий: Димитър Кирязов
Участват: Силвия Йорданова, Емилия Минева, Димитър Кирязов
Режисура: Николай Гарабедян, Димитър Кирязов
Монтаж: Николай Гарабедян

Instagram @ https://www.instagram.com/silvia.iordanowa
Instagram @ https://www.instagram.com/emamineva/
Instagram @ https://www.instagram.com/vankagram/

Video by Cybertronic Studios @ http://cybertronic-studios.com/