На пазар в Одрин през Рибарника в Малко Търново и обратно - Лозенград, 17-19 май 2019 г.

На пазар в Одрин през Рибарника в Малко Търново и обратно - Лозенград, 17-19 май 2019 г.

danail_pavlov