Десислав Чуколов - 120 минути - Това са най-манипулираните избори. Тв Alfa - Атака 14.06.2014г.

www.ataka.tv --- www.vestnikataka.bg --- radioataka.net

porq