ЕС със споразумение парниковите емисии да бъдат намалени поне с 55% до 2030 година

TV Evropa