проф. Трайков: МУ-София ще даде бонус от 520лв. на всички студенти, които имат 60ч. доброволен труд

TV Evropa