С. Н. Лазарев | Петте етапа в развитието на човека

С.Н. Лазарев подробно разказва за нивата на развитие на човека, за качествата, присъщи на всяко ниво, и обяснява необходимостта от постепенно (!) изменение на характера.

kredor