За участта на един частен театър

Пред какъв проблем е изправен Сити Марк Арт Център? Христо Киров - собственик на театъра - хвърля светлина върху трудностите, с които се сблъсква в тежкия момент на кризата заради епидемията.

tvevropa_publicistika