Когато болея по теб.. (лиричен превод*) .. Франсоа Фелман

Quand j'ai le mal de toi.. Fransois Felman

mirnabg