Финансови пазари 4.0 - какво следва отвъд пандемията?

TV Evropa