Гърция прие бюджетен план за 2014 г.

Парламентът на Гърция одобри бюджета за 2014 година. Финансовият разчет предвижда икономически растеж за първи път след 6-те години на рецесия. Приетият от парламента бюджет обаче все още не е одобрен от тройката международни кредитори - ЕК, МВФ и Европе

TV Evropa