1st on - air Tv prgram Agression between young people

Това е първото живо предаване на младежите, които работиха по проект "Да участвам в живота си". Предаването бе реализирано през януари, 2010 година.

thelads