Няколко твърде надценявани техники за SEO оптимизация

В днешното видео разглеждаме няколко слаби, но в същото време твърде надценявани SEO техники, които може дори да имат негативен ефект в някои ситуации. Източник: https://www.cloxy.com/blog/retail-seo/

cloxy