ЕПИЗОД - 03."Чедо Евтимие" (от албума "Св. патриарх Евтимий" - 2004 г.)

ЕПИЗОД - 03."Чедо Евтимие" (от албума "Св. патриарх Евтимий" - 2004 г.)

музика: Симеон Христов
текст: Радко Радков

Наричан от някои рокопера, "Свети патриарх Евтимий" всъщност е концептуален албум, в който е представено конкретно историческо събитие от края на 14 век - завладяване на България от Османската империя за около 5 века. Цар Иван Шишман, осъзнавайки, че не може да се справи сам с нашествието на турците, предвождани от султан Баязид "Светкавицата", се отправя на север да търси помощ в лицето на крал Сигизмунд от Унгария и други европейски християнски владетели. Така защитата на столицата Търновград се ръководи не от някой генерал или друг военен, а от самия патриарх св. Евтимий Търновски. В този албум е продължена париотичната линия с възпяването на българските герои, а в музикално отношение тук си дават "среща" хеви метълът, християнското ортодоксално пеене, както и българският фолклор в лицето на народната певица Даниела Величкова и виртуозния гъдулар Росен Генков - комбинация, която получава своето признание за качество през 2007 г. от британската медия ББС. . В този албум съставът на "ЕПИЗОД" е: Емил Чендов (вокал), Симеон Христов (баскитара), Драгомир Драганов (китара), Христо Гьошарков (барабани) и Павлин Бъчваров (клавишни).
------------------------------------------------------------
The so called 'rock-opera' by some people, 'Saint Patriarch Evtimiy' is actually a conceptual album by the Bulgaria rock band 'EPIZOD' which represents a historical moment from the end of 14th century -- the conquering of Bulgaria by the Ottoman Empire for about 5 centuries. Tsar (emperor) Ivan Shishman, realizing he couldn't cope alone with the invasion of the Turks (leaded by sultan Bayezid 'The Thunderbolt'), make his way to north to ask for help by king Sigizmund of Hungary and another European Christian rulers. And so, the defense of the capital city of Tarnovo was leaded by no one who is general or even a soldier but by Saint patriarch Evtimiy of Tarnovo himself. In this album the patriotic line with the praising in songs of the Bulgarian heroes continues and in the terms of music there is a 'meeting' between heavy metal, Christian orthodox singing and Bulgarian folklore (in the persons of Daniela Velichkova -- vocal and the gadulka /rebec/ virtuoso player Rosen Genkov). This combination was highly recognized for its quality by BBC in 2007. In this album the line-up of 'EPIZOD' is: Emil Chendov (vocal), Simeon Hristov (bass guitar), Dragomir Draganov (guitar), Hristo Gyosharkov (drums) and Pavlin Bachvarov (keyboards).

epizod89