Какво бихте направили? ~ Ако видите група от момичета да малтретира и унижава друго момиче?

painforpleasure