Какво преставлява лъчелечението?

http://cancercare.bg
Лъчелечението е един от видовете терапия, които се прилагат при онкологичните пациенти. Научете повече от проф. д-р Татяна Хаджиева, един от водещите лъчетерапевти в страната и на нашата страница: http://www.cancercare.bg/lechenie/lacheterapia/

cancercare