Борис Дали - Грешник (новогодишна Виелица)

борис дали - грешник (новогодишна виелица)