ПЛОВДИВ ПРЕДИ ТОЧНО 25 ГОДИНИ - 25.11.1996: БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ; ЦЕНИТЕ- КОМЕНТИРА КРАСИМИР ДАВЧЕВ И ДР.

- Българският лев - валутният курс през очите на уличен дилър;
- Цените - коментар на Красимир Давчев - управител на Пловдивската стокова борса;
- Нова загадка от историята на Пловдив.

potvbg