Вандана Шива, Международен Фестивал Пелити 2015г.

Със солидарната подкрепа на Зеленият Отбор на България

spirita