Silent City - Изтъркани думи [XPRSN BACK IN THE DAYS]

Музика: Андриан Дончев [Римо]
Текст: Silent City
Година: 2006
Видео: Zeko

XPRSN 2014

xprsntv