Продавач се базика с клиентите (аламинут)

rockhopper