"Социален ангажимент от Порту": Повече работни места и намаляване на бедността

TV Evropa