VBox7 logo

Накрая, когато...

313 28.01.2014 Инфо

Авторски клип:текст-Sania;муз.Й.С.Бах-Прелюдия до мажор,Прелюдия и фуга №3 до минор
Как хората се отнасят с Любовта, с онази Любов, за която Куприн беше казал:"На сто години идва тя веднъж!"