Карате Демонстрация

Карате Демонстрация на шихан 9 ти дан Тетсухико Асаи.
В памет на великия майстор починал на 15 август 2006.

flurviansea666