Bo0ols - Hip - Hop [ Beat Dj Suicide ]

Това е песен с която искам да покажа какво е хип - хопа за мен и да покажа на много хора колко значи тази музика :)
Текст : Bo0oLS
Изпълнение : Bo0oLS
Masterig : Min40
Beat : Dj Suicide

boools