Моята любов е дълбока (бездна)...

Edwin Marton - My love is deep Превод

select