Валдес - Боксер Пич

В чест на Галето, все го лапа на неподходящи... ;(

baby_777