Информация!!! [not Right Choice, сериял и Уроци за Proshow Producer]

Така,първо искам да ми кажете,коя от момичетата да остане?!
Второ,искате ли новия сериял?
И трето - дали искате уроци? ;dd

blowmywhistlebaby